Atenció a la família

Acompanyem les famílies que es troben en situació de risc o d’exclusió social cap a la millora de la seva qualitat de vida.

Atenció a la família

  • L’Assessoria Social és un espai de suport integral a famílies -principalment amb infants-. A partir de l’estudi i posterior seguiment de la situació familiar, es concreta un pla de treball i es determinen quins són els recursos més adients per millorar la situació social de cada família. L’Assessoria Social també gestiona el Programa de Suport a les Persones, a través del qual i gràcies a la col·laboració o convenis establerts amb algunes entitats i administracions, gestionem accions específiques per a les famílies amb greus dificultats econòmiques, amb la finalitat d’atendre les seves necessitats bàsiques.
  • L’Assessoria Jurídica ofereix un assessorament legal gratuït que va néixer per pal·liar situacions de desigualtat i indefensió. Dóna informació, orientació i suport en aspectes jurídics a persones que es troben en situació de risc d’exclusió social amb l’objectiu de desenvolupar una cultura sobre els drets i deures que tenim com a ciutadans/es de Barcelona.