Col·laboradors

Logos col·laboradors web

Fundación Ser el Ser           Església Sant Gaietà          Fundación Patricia i Carlos Mueller

 . . .

La col·laboració o convenis establerts amb algunes entitats i administracions ens permeten fer realitat el Programa de suport a les persones a través del qual gestionem accions específiques per a les famílies amb greus dificultats econòmiques, amb la finalitat d’atendre les seves necessitats bàsiques. En tots els casos les persones són les titulars del dret.

Ho fem possible gràcies a:

  • Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció. L’any 1992 la Generalitat de Catalunya reconeix la nostra Fundació com a entitat gestora de la Renda Mínima d’Inserció, una ajuda que pretén alleugerir la situació de precarietat social i de pobresa econòmica en què es troben moltes persones, acompanyades de plans individuals i familiars que busquen la inserció o reinserció social i laboral.
  • Campanya de Vacances d’estiu de l’Ajuntament de Barcelona. La Fundació Escó participa a la Campanya de Vacances d’Estiu de l’Ajuntament de Barcelona. A través del nostre Casal-Menjador d’estiu disposem d’un nombre de places obertes i finançades per l’Ajuntament perquè hi puguin participar els infants que, per la seva situació econòmica, no poden accedir a d’altres recursos de lleure de la ciutat.
  • Programa Caixa Proinfància. A través del conveni econòmic signat amb l’Obra Social “la Caixa” i el seu programa Caixa Proinfància, fem una intervenció integral proporcionant als infants i les famílies serveis d’atenció psicològica i Casal-Menjador d’Estiu, a més d’ajuts per a l’alimentació i higiene infantil, equipament escolar, ulleres i audiòfons. L’objectiu: trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.
  • Fundació Ponsich. Projecte impulsat per la Fundació privada Ponsich que busca millorar l’economia de persones grans, soles, malaltes, que solen cobrar pensions no contributives o similars i que tenen familiars al seu càrrec. A través d’aquesta col·laboració, oferim suport econòmic a dones majors de 65 anys amb malaltia crònica per cobrir les seves despeses bàsiques amb una ajuda mensual d’aproximadament 150 euros.
  • Cáritas. A través del Servei d’Ajuda Econòmica de Cáritas, donem suport puntual per fer front a despeses imprevistes que les famílies no poden cobrir.