Visió i reptes de futur

El context actual segueix abocant moltes famílies a la pobresa econòmica i social. Però els recursos dels quals disposem les entitats no ens permeten, moltes vegades, donar respostes satisfactòries a les seves necessitats. No obstant, seguim creient que la millora és possible: tant de l’entorn com de la realitat particular de cada individu.

mans

Quins són els nostres reptes de futur?

  • Potenciar les capacitats de dones, infants i famílies respectant les seves necessitats i ritmes amb la finalitat de fomentar la seva autonomia
  • Apoderar des de l’acompanyament, l’acollida i l’escolta per tal que les persones se sentin partíceps del seu procés vital i de l’entorn en què es troben
  • Realitzar accions de sensibilització i incidència social
  • Potenciar el voluntariat

 Com ho volem fer?

  • Volem ser una entitat acollidora, propera i accessible per als destinataris directes
  • Volem ser experts i referents en l’acompanyament de qualitat de col·lectius vulnerables
  • Volem ser capaços de treballar en un equip multidisciplinar de forma respectuosa, eficaç i flexible
  • Volem treballar en xarxa amb altres entitats de la mateixa manera