Missió i valors

La nostra missió:

  • Acompanyar des d’una atenció propera i personalitzada, que potenciï l’autonomia i el ser persona de forma integral
  • Donar a conèixer les situacions de vulnerabilitat en què viuen aquestes famílies
  • Promoure el voluntariat com una eina de transformació social
mans
* Estem renovant l’ideari de la Fundació

 

Els nostres valors:

  • L’acollida, entesa com escolta activa de l’altre, atenció individualitzada i diàleg constant
  • L’acompanyament de les persones en els seus processos de creixement i inserció social, tractant a la vegada de ser eficaços i dinàmics
  • El respecte a l’altre, als seus ritmes i a les seves decisions
  • La coresponsabilitat, tot fent protagonista a la persona del seu procés de canvi
  • La identitat entesa com a sentiment de treball col·lectiu per uns mateixos objectius