Què és Escó?

La Fundació Escó atén i acompanya les famílies que es troben en situació de risc o d’exclusió social del barri del Raval i rodalies cap a la millora de la seva qualitat de vida, aturant la mirada en les dones i els seus infants.

Des de fa més de 30 anys, incidim en la tasca d’estar al costat de les persones, fomentant la seva autonomia a través de la formació, l’acompanyament integral i el desenvolupament de les pròpies capacitats.

Promovem el voluntariat com una eina de transformació social i realitzem accions formatives a fi de sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat del Raval i les situacions de vulnerabilitat en què viuen moltes famílies.

mans

Fundació Privada Escó
Registrada a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya
Número de registre: 589